Girişimcilik, Pazarlama, Yönetim

‘YÖNETİM’ kategorisindeki yazılar

Her girişimcinin ilk amacı katma değerli işler yaparak daha iyi hayat standartlarına erişebileceği sürdürülebilir bir başarı sağlamaktır. Bunun için belirli şartların oluşması, belirli bir zamanın geçmesi ve müşteri sayısının belirli bir değere ulaşması gerekse de bazı girişimcilerin buna sabrı yoktur.

  Temmuz 6, 2010 at 18:07 Ender 0 Yorum

Bir şirketin sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmesi için bazı ana yapıtaşlarının yerli yerinde olması ve bazı aksiyonların iyi ve düzenli bir şekilde alınıyor olması gerekmektedir. Her şirketin aşağıda sıralayacağım ve kaba hatlarıyla açıklayacağım bu yapıtaşlarına sahip olması ve bunları kültürlerinin bir parçası haline getirmeleri gerektiği görüşündeyim. Bunlar en küçük şirketten en büyük organizasyona kadar bütün oluşumlarda bulunması gereken unsurlardır.

  Temmuz 3, 2010 at 16:02 Ender 0 Yorum
Tarih: Haziran 30, 2010.

Girişimcilerin özellikle işin henüz başlarında düştükleri en büyük hatalardan birisi işle ilgili her türlü detayı irdelemek ve türlü türlü senaryo analizleri yapmaktır. Teknik açıdan çok fazla üzerinde uğraşılan ve kafa yorulan her iş, aşırı detaycı bir yaklaşım neticesinde zaman kaybı ve korkuları da beraberinde getirir. Oysa ki başarıyı yakalamış olan girişimcilerin ortak özelliği süratli olmaları ve iş ile igili ne yapmak istedikleri ve hangi yolu izleyecekleri hakkında net olmalarıdır. Eğer ki bir sorunla karşılaşırlarsa bu sorunu yol üstünde bertaraf edebileceklerini bilirler.

  Haziran 30, 2010 at 15:58 Ender 0 Yorum