Girişimcilik, Pazarlama, Yönetim

Daha önce size herşeyi en baştan en doğru şekilde yapmaya ve olabilecek hataları ve problemleri en başından elimine etmeye çalışarak time-to-market açısından zaman kaybedip piyasaya çıkmakta geç kalmamanızı ve bunun muhtemel sonucu olan psikolojik yüklerin altına girmemenizi ve çeşitli maliyetler üstlenmemenizi tavsiye etmiştim. O söylediklerimi aklınızın bir kenarında tutarak bu yazımı okumanızı istiyorum. Bu kez biraz farklı bir açıdan yaklaşacağım konuya.

Evet, gerçekten de iyi bir girişimci için atiklik ve zaman çok önemlidir. Hayatta geri dönüşü olmayan tek kaynak zamandır. O nedenle işleri olabildiğince hızlı halletmek ve stratejik kararları alırken ve uygularken atik olmak çok önemlidir. Ancak elbette başarıya ulaşmak için de bazı konular üzerinde işin en başında vakit ayırarak çalışmak ve doğru stratejileri oluşturup, doğru temelleri atmak gerekmekte. Örneğin; iş modeliniz ve kalite için kritik olan faktörleri iyi belirlemeli ve üzerinde yoğun şekilde çalışmalısınız. Bunu işin en başında yapmalısınız. İş modeliniz sizin etkileşimde olacağınız paydaşları, gelir modelinizi, maliyet modelinizi ve daha bir çok elementi içereceği için en başından iş modeline gerekli vakti ayırarak özenli bir şekilde oluşturmalısınız. İş modelinden bir başka yazımda daha detaylı olarak bahsetmeyi düşünüyorum. CTQ’lar (critical-to-quality) ise sizi diğer rakiplerden üstün kılacak ve tercih edilmenizi sağlayacak özelliklerin yanısıra aynı zamanda sektörde kabul görmüş minimum standartları da kapsadığı için bunların da ne olduklarına ve nasıl sağlanacaklarına işin en başından en iyi şekilde karar vermelisiniz gereken zamanı ayırarak. CTQ ve iş modelini örnek olarak verdim. Elbette işin karakteristiğine göre bunlar dışında daha pek çok önemli unsurun da en baştan ciddiyetle halledilmesi gerekmekte. Diğer unsurlar ise; zamanı geldiğinde, bir problemle karşılaşıldığında ya da ufak farklılıkların ya da iyileştirmelerin marjinal de olsa satışlara, kaliteye ya da operasyona katkı sağlayacağı zamanlar geldiğinde düşünülür, ele alınır ve halledilir.

Bir söz vardır: “Demiri sıcakken dövmek, demiri döverek ısıtmaktan iyidir.” Dolayısıyla, işin hayati unsurlarıyla ilgili işin en başında harekete geçmek gerekir. Demire sıcakken şekil verebilirsiniz ama soğukken şekil veremezsiniz. Bunu hatırlayın ve önemli konuları sıcağı sıcağına gerektiği kadar vakit ayırarak olabildiğince mükemmelleştirmeyi unutmayın. İşinizin başarısı için daha az önemi olan konuların da üzerinde çalışın ancak sonuç yeteri kadar iyi olduğunda, mükemmel olmasını beklemeden, çalışmayı sonlandırın ve harekete geçin. İşleri baştan savma yapmayın ama hızlı olun.

Sizin Yorumunuz: